Hakkımızda

TARİHÇE

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Kuruluşundan beri uluslararasılaşmaya büyük önem veren Bülent Ecevit Üniversitesi, 2003 yılında LLP / Erasmus Programı faaliyetlerinin yoğunlaşması sebebiyle bu faaliyetleri yürütmek amacıyla 2003 yılında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü kurmuştur. Bu koordinatörlüğün görevleri arasında uluslararası düzeyde temaslarda bulunmak, üniversiteyi uluslararası boyutta temsil etmek ve personel ve öğrenci hareketliliği faaliyetlerini yürütmek yer almaktaydı. Uluslararası temasların ve değişimlerin artması nedeniyle 2010 yılında Erasmus+, Farabi ve Mevlana değişim programları koordinatörlükleri kurulmuştur. Uluslararası ilişkiler ve değişim alanında son yıllarda üniversitemizin yaptığı önemli atılımlar, temas kurulan ve anlaşma yapılan üniversitelerin artması, değişim faaliyetlerine öğrenci ve öğretim elemanlarının kitleler halinde katılması ve uluslararası öğrenci sayısının artması üniversitede uluslararası faaliyetleri koordine eden bir birimin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle Rektörlük Makamının 08.01.2015 tarih ve 836 sayılı onayı ile Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü kurulmuştur.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin