Hakkımızda

KALİTE POLİTİKAMIZ

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Kalite Politikası

Koordinatörlüğümüzün misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda;

Katılımcı ve paylaşımcı çağdaş ve dinamik bir yönetim anlayışı ile personel, işbirliği yapılan kurum ve dış paydaşlarımızın uluslararasılaşma alanında sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılayarak, çalışan motivasyonunu ve performansını yükseltmek,

  • Öğrenci ve akademik personelimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek, yerine getirmek ve bu yolla “Yararlanıcı Memnuniyeti” sağlamak
  • Temel hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak,
  • Teknolojiyi kullanarak öğrencilerimize akademik personele ve işbirliği yapılan kurumlara daha hızlı hizmet sunmak,
  • Sunulan hizmetlerden faydalananların memnuniyetlerini ölçerek, memnuniyet oranının yükseltilmesini sağlamak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek,
  • Uluslararasılaşma alanında girişimcilik ve inovasyonu desteklemek ve yaygınlaştırmak
  • Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirerek Üniversitemizin uluslararasılaşma faaliyetlerine hizmet etmek ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (AYA)’nda aktif rol almasını sağlamak
  • Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda uluslararası boyutta işbirliği yapma, akademik kadroyu güçlendirme, öğrenci çeşitliliğini sağlama, ortak bilimsel araştırma yapma alanlarında etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemek,
  • Üniversitemizin uluslararasılaşma alanında standardı belirleyen ve sürekli yükselten öncü bir kurum olmasını sağlamaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin