3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi | Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü - Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü